Osiągnięcia » 

Nagrody i wyróżnienia

 

POLSKI SUKCES

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu pod honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki R.P.  Celem konkursu jest promocja głównie małych i średnich przedsiębiorstw, których podstawę działalności i rozwoju stanowi polski kapitał, osiągających sukces gospodarczy będący wynikiem własnych działań, stymulujących rozwój  przedsiębiorczości, który jest głównym czynnikiem przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia.

Wyróżnienie i nominacja finałowa w II edycji ogólnopolskiego konkursu „POLSKI SUKCES 2001” promującego polskie firmy sukcesu gospodarczego, uzyskane dnia 24-05-2002 r.

Statuetka i tytuł Laureata uzyskane dnia 21-05-2004 r. w IV edycji konkursu „POLSKI SUKCES 2003”.MEDAL EUROPEJSKI

Jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców, w którym wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego.


Certyfikat i Medal Europejski  za papier toaletowy makulaturowy Bunny Soft® otrzymany dnia 18-11-2002 r. w V Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.

Certyfikat i Medal Europejski za ręczniki papierowe makulaturowe Bunny Soft® otrzymany  dnia 6-11-2003 r. w VII edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.

Certyfikat i Medal Europejski za Portal internetowy
www.bunnysoft.pl otrzymany dnia 18-04-2005 r. w X edycji Medalu Europejskiego dla Usług.

Certyfikat i Medal Europejski za papier toaletowy makulaturowy Bunny Soft® biały, 2-warstwowy otrzymany w dniu 19-10-2005 r. w XI edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.

Certyfikat i Medal Europejski za papier toaletowy makulaturowy Bunny Soft® biały, 2-warstwowy, rumiankowy otrzymany w dniu 27-11-2009 r. w XIX edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.

Certyfikat i Medal Europejski  za papier toaletowy makulaturowy Eko Soft® otrzymany dnia 18-11-2011 r. w XXI Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY


Program organizowany jest  przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program ma charakter ogólnopolski i ukierunkowany jest na promocję uczciwości, rzetelności i przestrzeganie norm etycznych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”  2002 uzyskany dnia 27-11-2002 r. w V edycji Programu promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”  2003 uzyskane dnia 12-12-2003 r. w VI edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Złoty Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2004 uzyskane dnia 03-12-2004 r. w VII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2005 uzyskane dnia 16-12-2005 r. w VIII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat z dnia 8-12-2006 r. i Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”, nagroda specjalna przyznana naszemu przedsiębiorstwu, które nieprzerwanie przez pięć lat brało  udział  w programie i corocznie uzyskiwało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2007 oraz Brązowy Laur uzyskany dnia 07-12-2007 r. w X edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Srebrny Laur uzyskany dnia 05-12-2008 r. w XI edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009 oraz Złoty Laur uzyskany dnia 04-12-2009 r. w XII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010 oraz Platynowy Laur uzyskany dnia 17-12-2010 r. w XIII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011 oraz Platynowy Laur uzyskany dnia 17-12-2010 r. w XIV edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


 

LIDER POLSKIEGO BIZNESU


Nagroda przyznawana jest corocznie przez Business Centre Club firmom i ich szefom, osiągającym  najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniającym się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegającym zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzącym działalność społeczną i charytatywną.

Nominacja z dnia 12-12-2002 r. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2002 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa w XII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu.

Nominacja z dnia 01-12-2003 r. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2003 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa w XIII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu”.

Certyfikat i Nagroda Główna - Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2003 w kategorii  małe i średnie przedsiębiorstwa w XIII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu”  uzyskane dn. 17-01-2004 r.SOLIDNA FIRMA


Przedsięwzięcie realizowane jest przez  ogólnopolski  Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma/Biała Lista pod patronatem Unii Europejskiej, przy współudziale parlamentu R.P. i  resortów gospodarczych. Tytuł „Solidna Firma” uzyskuje się po pozytywnej, trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2002” uzyskany w styczniu 2003 r. w I edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2003” uzyskany w styczniu 2004 r. w II edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2004” uzyskany w lutym 2005 r. w III edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Specjalny, Srebrny Certyfikat z dnia 11-03-2005 r. dla trzykrotnego laureata Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2005” uzyskany w lutym 2006 r. w IV edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2006” uzyskany w lutym 2007 r. w V edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Specjalny, Złoty Certyfikat z dnia 16-03-2007 r. dla pięciokrotnego laureata Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2007” uzyskany w lutym 2008 r. w VI edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2008” uzyskany w lutym 2009 r. w VII edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2009” uzyskany w lutym 2010 r. w VIII edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

 

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2010” uzyskany w lutym 2011 r. w IX edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

 

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2011” uzyskany w styczniu 2012 r. w X edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.ŁÓDŹ PROPONUJE


Konkurs organizowany jest przez Prezydenta  Miasta Łodzi. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najlepszych łódzkich produktów.

Statuetka  i  dyplom laureata otrzymane  w   dniu  10-12-2004 r.  za ręczniki papierowe składane ZZ Bunny Soft®  w  VII edycji  Konkursu  ŁÓDŹ PROPONUJE 2004.

Dyplom Finalisty otrzymany  w   dniu  01-10-2008 r.  za ręczniki papierowe składane ZZ Bunny Soft®  w  edycji specjalnej  Konkursu  ŁÓDŹ PROPONUJE 2008.NAJLEPSZE WNĘTRZE ROKU


Konkurs organizowany jest przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Łódzką Okręgową Izbą Architektów i pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Wnętrze nowej siedziby firmy w Łodzi przy ul. Kopernika 5 w marcu 2005 r. nominowane zostało do nagrody w kategorii „Wnętrz budujących tożsamość Łodzi”
i zajęło 3. miejsce w XV Edycji Konkursu Na Najlepsze Wnętrze Roku Łódź 2004.LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII


Konkurs organizowany jest przez Instytut Nowych Technologii  w Łodzi przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.Partnerami konkursu są m. in. Loża Łódzka BCC, Klub 500 Łódź, Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Pracodawców Polskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi, Akcelerator Technologii przy UŁ.Głównym celem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, stosujących nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzonej działalności, w tym zarządzania oraz przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu.

Dyplom i nominacja w I edycji konkursu „Lider Nowoczesnych Technologii 2005”.PROFESJONALNY MENEDŻER WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Nominacja dla Wiesława Lewandowskiego do tytułu Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego za rok 2009 w kategorii średnie przedsiębiorstwa.

Tytuł Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego za rok 2009 w kategorii średnie przedsiębiorstwa dla Wiesława Lewandowskiego.MODERNIZACJA ROKU


Jest to Ogólnopolski Konkurs Otwarty organizowany przez TARGI POMORSKIE Sp. z o.o. przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego oraz pod Honorowym Patronatem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyplom z marca 2005 r. dla inwestora i wykonawcy: Firmy „W. LEWANDOWSKI” potwierdzający nominację do tytułu MODERNIZACJA ROKU 2004  - Modernizacja obiektu Mieszkalno-Biurowego przy ul. Kopernika 5 w Łodzi w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku 2004”.

Dyplom Finalisty Konkursu  i Tytuł Modernizacja Roku 2004 z września 2005 r. w kategorii „Obiekty Mieszkalne” za przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego przy ul. Kopernika 5 w Łodzi (będącego główną siedzibą firmy) w konkursie jak wyżej. Przyznanie głównej nagrody Firmie „W. LEWANDOWSKI” uzasadniono w następujący sposób: „Za znakomite przeprowadzenie remontu odtworzeniowego i modernizację obiektu w duchu epoki, w której powstał i unowocześnienie funkcji obiektu z zastosowaniem współczesnych rozwiązań projektowych i materiałowych. Na podkreślenie zasługuje wysoka kultura wystroju wnętrz i ich perfekcyjne wykonawstwo.”POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE „TERAZ POLSKA”


Polski Program Promocyjny, objęty honorowym patronatem Prezydenta RP, powstał w początkach lat 90-tych. Jego celem jest promocja wysokiej jakości produktów i usług na rynku polskim. Wyróżniając najwyższej jakości produkty i usługi propaguje nowoczesne metody produkcji i zarządzania oraz pomaga działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom w budowaniu i umacnianiu ich marek. Program realizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, która coroczne organizuje Konkurs „Teraz Polska” na Najlepsze Produkty i Usługi. Laureaci Konkursu otrzymują prawo korzystania  z Godła „Teraz Polska”, którego logo zawiera barwy narodowe.
Otrzymanie w dniu 12-06-2006 r.  podczas Koncertu Galowego w Sali Kongresowej w Warszawie Statuetki i Dyplomu Kapituły która, jako Laureatowi, przyznała naszej firmie Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w XVI edycji Konkursu „Teraz Polska”  za papiery higieniczne makulaturowe „EkoSoft”, „BunnySoft”  i „EkoClean”.„SYGNET BCC”


Przyznanie “Sygnetu BCC” jest wyrazem uznania i podziękowania tym członkom Business Centre Club, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w sprawy społeczno-gospodarcze przyczynili się do rozwoju i wzrostu znaczenia BCC, a tym samym do propagowania zasad gospodarki wolnorynkowej w Polsce.
Uhonorowanie Właściciela firmy, Pana Wiesława Lewandowskiego, jako laureata „Sygnetu BCC” w dniu 16-03-2007 w siedzibie BCC w Warszawie.REKOMENDACJE


Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów z dnia 01-03-2003 r. polecająca Firmę „W.LEWANDOWSKI” jako wiarygodnego kontrahenta.

Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów z dnia 02-02-2004 r.

Rekomendacja roczna ważna  w okresie od 31-10-2002 r. do 30-10-2003 r. udzielona przez Business Centre Club (BCC), organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której Firma „W.LEWANDOWSKI” została zaproszona w 1996 r. jako firma  rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego. 

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2003 r. do 30-10-2004 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2004 r. do 30-10-2005 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2005 r. do 30-10-2006 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2006 r. do 30-10-2007 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2007 r.  do 30-10-2008 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2008 r.  do 30-10-2009 r.

Rekomendacja BCC ważna od 31-10-2009 r.  do 30-10-2010 r.

Certyfikat  na rok 2010 Członka Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.INNE


XXV Narodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemny Amatorów, które zostały zorganizowane w Łodzi przez Firmę "W.Lewandowski" P.H.U.  otrzymały nagrodę „Impreza Roku 2009” przyznaną przez Amatorski Tenis Polski Sp. z o.o., której  celem działania jest praca na rzec rozwoju tenisa amatorskiego w Polsce.

Facebook