Osiągnięcia » 

Lider Polskiego Biznesu

 

LIDER POLSKIEGO BIZNESU

 

 

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Business Centre Club firmom i ich szefom, osiągającym  najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniającym się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegającym zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzącym działalność społeczną i charytatywną.

 

Nominacja z dnia 12-12-2002 r. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2002 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa w XII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu.


Nominacja z dnia 01-12-2003 r. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2003 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa w XIII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu”.


Certyfikat i Nagroda Główna - Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2003 w kategorii  małe i średnie przedsiębiorstwa w XIII edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu”  uzyskane dn. 17-01-2004 r.


Facebook