Osiągnięcia » 

Lider Nowoczesnych Technologii

 

LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

 

 

Konkurs organizowany jest przez Instytut Nowych Technologii  w Łodzi przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.Partnerami konkursu są m. in. Loża Łódzka BCC, Klub 500 Łódź, Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Pracodawców Polskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi, Akcelerator Technologii przy UŁ.Głównym celem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, stosujących nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzonej działalności, w tym zarządzania oraz przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu.

 

Dyplom i nominacja w I edycji konkursu „Lider Nowoczesnych Technologii 2005”.

 

Facebook